Hvad er TIG svejsning.

I svejsehåndtaget er en Wolframtråd, det er den der etabler en lys bue mellem emnet der skal svejses og wolframtråden. Der ved opstår der et smeltebad som beskyttes ved af en inaktiv gas fortrænger den atomsfæriske luft. og man tilsætter svejsetråden lige som ved (Acetylens svejsning.) Lysbuen ved TIG svejsning adskiller sig ved at wolfram elektroden ikke afsmeltes og derved ikke forbruges. Kan man acetylensvejse er det nemt at TIG. Svejse da det kræver lidt øvelse at bruge begge hænder.

 

 

 

TIG DC  Bruges til svejsning af.:        TIG AC  Bruges til svejsning af.:

Stål                                                                    Aluminium

Rustfri stål                                                       Magnesium

Kobber

Messing

Nikkel

Bronze

Titan

 

Gasforstrømning

Bruges til at ren blæse brænderens dyse før svejsningen for at kunne begynde at svejse i en atmosfære af beskyttende gas.

 

Forvarmningsstadie

Muliggør forvarmning af Wolfram og det metal der skal svejses.

 

Slope-up

Gør det muligt gradvist at nå svejsestrøms niveauet.

 

Slope-down

Herved aftages svejsestrømmen hvorved kraterhulning undgås, når svejsningen ophører.

 

Stopstrøm

Gør det muligt at afkøle smeltebadet langsommere, og at vælge en svejsecyklus med ”tændt lysbue”, hvilket er meget nyttigt ved

stillingssvejsning.

 

 

Gasefterstrømning

Beskytter smeltebadet og wolframelektroden under afkølingen.

 

Balance

Muliggør svejsning af aluminium ved vekselstrøm for at forbedre rensning eller ind smeltning. På visse strømkilder er det muligt at forskyde balancen således at længere rensetid eller svejsetid kan justeres.

 

Puls

Hjælper smeltebadet ved svejsning af tynde godstykkelser ved at tidsfase svejsestrømmen mellem en høj værdi (varm tid), og en lav værdi (kold tid).

 

 

HF tænding (Højfrekvens)

Anordning, der gør det muligt at tænde den elektriske bue uden kontakt mellem wolframelektroden og svejseobjektet.

 

Skrabetænding / Liftig

Anordning, der gør det muligt at tænde den elektriske bue efter kontakt mellem svejseobjektet og wolframelektroden, når svejsepistolen hæves. Denne funktion er særlig nyttig, når man arbejder i omgivelser, der er følsomme overfor højfrekvensforstyrrelser.