Billed AB 131 16

AB 131 Acetylen-Tig
Tråden med stålets egne egenskaber
Datablad Klik Her.