Krav til baggasværktøj:
• Kort og defineret skylletid                       • Flere fastgørelsesmuligheder
• Minimalt og defineret gasforbrug          • Fleksibel i anvendelse
• Hurtig at montere                                      • Godt udluftningssystem der
• Effektiv gasfordeler                                      forhindrer bagtryk
• Minimum af løsdele                                   • Tæthed under alle svejsepositioner
• Minimere mekanisk efterbehandling     • Kan trækkes gennem bøjninger
• Høj varmebestandighed                            • Anvendelig til alle svejsemetoder
• UV-bestandig                                               • Værktøjets holdbarhed