Flap Disk

LSZ F Vision – Syn for sagen !

Du kan se hvad og hvor du sliber – og med en utrolig kølig og ens slibning.
Den reducerede overfladetemparatur forhindrer misfarvning af emnet og minimerer efterbehandling. Risikoen for fejl mindskes betydeligt og ermed mindre materialespild.
LSZ F Vision skiven er velegnet til bearbejdning af tyndplader og massivt materiale. Særlige gode resultarer opnås ved slibning af kanter, hjør