Super Vac. Fluid (Vakuumpumpeolie)
Petro-Canada’s Super Vac. Fluids er avancerede smøremidler, specielt
designet til brug i mekaniske vakuumpumper.
Super Vac. Fluids er fremstillet af Petro- Canada’s patenterede baseolier og et
avanceret additivsystem – der sikrer et ekstremt lavt damptryk, hvilket
bevirker en meget høj pumpeeffektivitet. Anti-oxidant systemet giver forlænget levetid for olierne – selv under meget høje belastninger.
Egenskaber & fordele
Enestående stabilitet mod nedbrydning af olien – forårsaget af høje
temperaturer.
• Forlænger olieskifteintervallerne
• Stærk nedsat tendens til afsætninger i vakuum pumperne.
• Forbedret pumpeeffektivitet og reducerede vedligeholdelses-
omkostninger