Dekalin/Dekaseal 8936 er et ikke-hærdende, let klæbrigt middel til overlapning og samling mellem 2 emner.