HA 121 er et plantættende ringdyse med cylindrisk
skæreoxygenkanal og ringformet varmeflamme.
Dysen består af 3 dele: sokkel, inderdyse og yderdyse.
HA 121 er beregnet til skæring op til 150 mm godstykkelse