Propan

Trykregulatoren holder et stabilt arbejdsflow og tryk uafhængigt af udsving i temperatur og
indløbstryk. Den er velegnet til anvendelser med AGA Propaline-udstyr. Regulatoren har en indbygget
slangesikkerhedsanordning og er fremstillet i henhold til EN ISO 16129.